Select Page

Ravnateljica: Eneja Rožanec
Tajnik VIZ: Tanja Miklavec, Milena Piciga
Računovodja: Simona Prelovšek

Drugi strokovni delavci


Organizator IKT: Lisan Vežnaver Hrvatin
Organizator šolske prehrane in organizator zdravstveno-higienskega režima:  Tatjana Dominić Radivojević
Laborant: Nuša Bržan
Svetovalni delavki: Jasmina Škvarč in Petra Pasutto

Učitelji


Mateja Barbarič
mateja.barbaric@osmarezige.si
1. razred: SLJ, MAT, SPO, LUM, ŠPO, GUM
Dopolnilni in dodatni pouk 1. a
razrednik 1. a razreda
Vesna Bidoli
vesna.bidoli@osmarezige.si
knjižničarka
Podaljšano bivanje 4. a
Ana Borota Šraj 
ana.borotasraj@osmarezige.si
GEO 6. a, 6. b, 7. a, 8. a, 8.b in 9. a
DKE 7. a, 8. a in 8. b
Podaljšano bivanje 2. a
sorazrednik  9. a razreda
Valentina Bradaš Turk
valentina.bturk@osmarezige.si
SLJ 6. a, 6. b in 7. a
Dopolnilni in dodatni pouk SLJ – 6. in 7. razred
Podaljšano bivanje 4. b
razrednik 6. b razreda
Tamara Čelhar
tamara.celhar@osmarezige.si
NAR 6. a in 6. b
BIO 8. a in 8. b
BIO 9. a
razrednik 9. a razreda
Tatjana Dominić Radivojević
tatjana.radivojevic@osmarezige.si
KEM 8. a, 8. b in 9. a
NAR 7. a
SPH
razrednik 7. a razreda
Darja Frančeškin
darja.franceskin@osmarezige.si
4. razred: SLJ, MAT, LUM, DRU, NIT, ŠPO
Dopolnilni in dodatni pouk 4. a
razrednik 4. a razreda
Nataša Gostiša
natasa.gostisa@osmarezige.si
4. razred: SLJ, MAT, LUM, DRU, NIT, ŠPO
Dopolnilni in dodatni pouk 4. b
razrednik 4. b razreda
Irena Gržinič
irena.grzinic@osmarezige.si
pomočnica vzgojiteljice
Valter Janko
valter.janko@osmarezige.si
TIT 6. a, 7. a, 7. b in 8. a
OGK, OGL in OGU
sorazrednik 8. b razreda
Nadja Janko
nadjaj@osmarezige.si
LUM 6. a, 6. b, 7. a, 8. a, 8. b in  9. a
LS1, LS2, LS3
Nely Kozlan
neli.kozlan@osmarezige.si
TJA 7. a, 8. a, 8. b in 9. a
Dopolnilni in dodatni pouk TJA – 6. in 7. razred
razrednik 8. a razreda
Lorijana Kozlovič
lorijana.kozlovic@osmarezige.si
GOS 6. a fantje
OPB 1. a
sorazrednik 4. b razreda
Silvija Kozlovič
silvija.kozlovic@osmarezige.si
2. razred: SLJ, MAT, SPO,GUM, LUM, ŠPO
Dopolnilni in dodatni pouk 2. a
razrednik 2. a razreda
Suzana Lisjak
suzana.lisjak@osmarezige.si
MAT 6. a, 6. b in 9. a
FIZ 8. a, 8. b in 9. a
Dopolnilni in dodatni pouk – MAT 6. in 9.razred
sorazrednik 6. a razreda
Jasmina Škvarč
jasmina.skvarc@osmarezige.si
Šolska svetovalna služba
sorazrednik 6. a razreda
Martina Maršič
martina.marsic@osmarezige.si
5. razred: SLJ, MAT, DRU, NIT, GUM, LUM, GOS
Dopolnilni in dodatni pouk 5. b
razrednik 5. b razreda
Maja Mihalič
maja.mihalic@osmarezige.si
pomočnica vzgojiteljice
Viktorija Pecelj
viktorija.pecelj@osmarezige.si
SLJ 8. a, 8. b in 9. a
Dopolnilni in dodatni pouk – MAT 8. in 9.razred
sorazrednik 8. a razreda
Petra Pasutto
petra.pasutto@osmarezige.si
učiteljica DSP
sorazrednik 4. a razreda
Damijan Pobega
damijan.pobega@osmarezige.si
GUM 5. a, 6. a, 6. b, 7. a, 8. a, 8. b in 9. a sorazrednik 7. a razreda
Maja Pucer
maja.pucer@osmarezige.si
N1A 1. a
TJA 2. a, 3. a, 4. a, 4. b, 5. a, 5. b, 6. a in 6. b
sorazrednik 5. a razreda
Brigita Strle
brigita.strle@osmarezige.si
ŠPO 6. a in 6. b fantje, 7. a, 8. a, 8. b in 9. a
ŠSP
razrednik 6. a razreda
Nevenka Šergon Omahen
nevenka.sergon-omahen@osmarezige.si
5. razred: SLJ, MAT, DRU, NIT, LUM, GOS
Dopolnilni in dodatni pouk 5. a
razrednik 5. a razreda
Katja Tavčar Jermančič
katjat@osmarezige.si
druga strokovna delavka v 1. razredu
Podaljšano bivanje 5. a
sorazrednik 1. a razreda
Lara Pečar
lara.pecar@osmarezige.si
ITJ 1. a, 2. a, 3. a
II1, II2
N2I
sorazrednik 5. b razreda
Karmen Toškan
karmen.toskan@osmarezige.si
3. razred: SLJ, MAT, SPO, GUM, LUM, ŠPO
Dopolnilni in dodatni pouk 3. a
razrednik 3. a razreda
Petra Trošt
petrat@osmarezige.si
ZGO 6. a, 6. b, 7. a, 8. a, 8. b in 9. a
Podaljšano bivanje
sorazrednik 6. b razreda
Gregor Vidmar
gregor.vidmar@osmarezige.si
ŠPO 5.a, 5. b, 6. b dekleta
NŠP
Podaljšano bivanje 3. a
sorazrednik 3. a razreda
Lisan Vežnaver Hrvatin
lisanv@osmarezige.si
MAT 7. a, 8. a in 8. b
NRA, MME
Dopolnilni in dodatni pouk – MAT 7. in 8.razred
razrednik 8. b razreda

Ostali


Hišnika: Deni Pavletič in Danijel Urankar
Kuharja: Doris Kocjančič in Rok Pucelj
Kuharski pomočnici: Lidija Sever in Ramiza Čejvanović
Čistilke: Zora Marić, Asmira Bašić, Sanja Nikodinović, Ifeta Čejvanović in Ramiza Čejvanović

Delavci preko javnih del


REACT – EU

Dostopnost