Select Page

Šola bo v šolskem letu 2021/2022 sodelovala na naslednjih tekmovanjih:

TEKMOVANJERAZREDODGOVORNA OSEBA
Tekmovanja v znanju naravoslovja Kresnička1. – 3.Nataša Gostiša
Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje – Mehurčki1. – 3.Silvija Kozlovič
Angleška bralna značka1. – 5. Maja Pucer
Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje1. – 9. Suzana Lisjak, učitelji MAT
Športna tekmovanja1. – 9. Brigita Strle
Srečanje društev Mladi gasilec3. – 9. Valter Janko
Tekmovanje v znanju logike3. – 9. Karmen Toškan, Suzana Lisjak
Rdeči križ in mladi prostovoljci4. Darja Frančeškin
Italijanska bralna značka4. – 8. Tamara T. Ljutić
Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje4. – 9. Valentina Turk Bradaš, učitelji SLJ
Oljka, ali te poznam?5. Damijan Pobega
Računalniško tekmovanje BOBER4. – 6.Lisan Vežnaver Hrvatin
Ekokviz6. – 8. Tamara Čelhar
Zlata kuhalnica6. – 8. Tatjana Dominić Radivojević
Angleška bralna značka6. – 9. Nely Kozlan
Tekmovanje robotika6. – 9. Valter Janko, Lisan Vežnaver Hrvatin
Tekmovanje iz geografije7. – 9. Ana Borota Šraj
Tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje8. – 9.Tatjana Dominić Radivojević
Tekmovanje v znanju biologije za Proteusovo priznanje8. – 9. Tamara Čelhar
Tekmovanje iz zgodovine8. – 9. Petra Trošt
Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanovo priznanje8. – 9. Suzana Lisjak
Tekmovanje iz znanja angleščine8.Nely Kozlan
Tekmovanje iz znanja angleščine9. Nely Kozlan
Tekmovanje iz znanja angleščine1. – 6. Maja Pucer
Naj učenec1. – 4. Darja Frančeškin
Modro pero9. Tamara Čelhar

Šola se bo vključila v vsa tekmovanja, na katera se bodo učenci prijavili in bodo ustrezno pripravljeni.

REACT – EU

Dostopnost