Select Page

  1. razred

2. razred

3. razred

V okviru pouka športa se bo izvedel tudi 20 – urni plavalni tečaj.

4. razred

*izvajalec CŠOD

V okviru pouka športa se bo izvedel tudi 20 – urni plavalni tečaj.

5. razred

6. razred

*ŠOLA V NARAVI

**izvajalec CŠOD

7. razred

*ŠOLA V NARAVI (izvajalec CŠOD)

**izvajalec CŠOD

8. razred

*ŠOLA V NARAVI (izvajalec CŠOD)

**izvajalec CŠOD

9. razred

*ŠOLA V NARAVI (izvajalec CŠOD)

**izvajalec CŠOD

REACT – EU

Dostopnost