Select Page

Učenci se prostovoljno  vključijo v interesne dejavnosti :

ZAP. ŠT.NAZIV IDRAZREDMENTOR/ICAURNIK IZVAJANJA
1.Pevske urice1. – 2. Silvija KozlovičČETRTEK, PREDURA
2.Ljudski plesi1. – 4.Katja Tavčar JermančičTOREK,
13.35 – 14.20
3.Šahovski krožek1. – 9. Damijan PobegaPONEDELJEK,
6. URA
4.Planinski krožek1. – 9.Tamara Čelhar
5.Športne delavnice3. Gregor VidmarPETEK, 6. URA
6.Matematično-jezikovni krožek3. Karmen ToškanPONEDELJEK,
6. URA
7.Računalniški krožek3. Lisan Vežnaver HrvatinSREDA, 7. URA
8.Otroški pevski zbor3. – 4.Damijan PobegaTOREK, 7. URA
9.Modelarski krožek4. – 6.Valter JankoPETEK, PREDURA
10.Gasilski krožek4. – 9. Valter JankoPETEK, 7. URA
11.Kolesarski krožek4. aDarja FrančeškinPETEK, PREDURA
12.Kolesarski krožek4. bNataša GostišaČETRTEK, PREDURA
13.Geochaching6. – 9. Ana Borota ŠrajČETRTEK, PREDURA
14.Oljkarski krožek5.Damijan Pobega
15.Gledališki krožek5. – 7. Nevenka Šergon Omahen
16. Čebelarksi krožek3. – 6.Jaka RožacTOREK,
7. in 8. URA
17.Mladinski pevski zbor5. in 6. a Damijan PobegaTOREK, 6. URA
18.Mladinski pevski zbor6. b in 7. Damijan PobegaSREDA, 7. URA
19.Mladinski pevski zbor8. in 9. Damijan PobegaPONEDELJEK,
7. URA
20.Pravljične urice1. Mateja BarbaričPONEDELJEK,
6. URA
21.Tehnična pismenost6. – 9. Valter JankoČETRTEK, PREDURA
22.Španski jezik skozi igro4. – 6. Tamara Tedesco LjutićSREDA, 7. URA
23.Likovni krožek6. – 9. Nadja Janko
24.Razvijanje pozitivnega samovrednotenja8. Martina MaršičČETRTEK, PREDURA
25.Bralna značka1. – 9. razredniki, Vesna Bidoli,
Valentina Bradaš Turk,
Nely Kozlan
26.Eko bralna značka1. – 5. razredniki
27.Noč knjige6. – 9. Vesna Bidoli, razredniki
28.Noč z Andersenom2. – 5. Vesna Bidoli, razredniki
29. Beremo s tačkami1. – 9. Vesna Bidoli

Zunanji izvajalci: 

ZAP. ŠT.NAZIV IDRAZREDMENTOR/ICA
1.Rokomet – dečki
2.Rokomet – deklice
3.Nogomet – dečki
4.Nogomet – deklice
5.AtletikaAtletska šola, Radmila Šavron

REACT – EU

Dostopnost