Select Page

Odjavo malice oziroma kosila zaradi odsotnosti učenca, sprejema kuhinja med 7.00 in 9.00 tekočega dneva  na telefonsko številko 05 663 72 55.  Neodjavljene obroke se zaračunava. Prav tako se staršem oziroma skrbnikom zaračunavajo neodjavljeni regresirani obroki.

V skladu z Zakonom o šolski prehrani so starši dolžni poravnati račun v zakonskem roku. Če starši po treh prejetih opominih ne plačajo dolga, bo šola dolg izterjala po sodni poti. Rok za reklamacije računa je 8 dni od prejema le-tega.

Več informacij o prehrani se nahaja v Pravilih šolske prehrane OŠ Ivana Babiča Jagra Marezige, ki so objavljena na spletni strani šole.

TRAJNA ODJAVA OBROKOV: Izpolnjen OBRAZEC je potrebno oddati v tajništvo. Odjava se upošteva z naslednjim dnem po oddaji izpolnjenega OBRAZCA.

REACT – EU

Dostopnost