Select Page

PRAVILA OBNAŠANJA NA AVTOBUSU:

 1. Učenci morajo dosledno upoštevati voznikova navodila.
 2. Med vožnjo učenci sedijo in so pripeti z varnostnim pasom.
 3. Učenci med vožnjo ne motijo voznika.
 4. Učenci na avtobusu ne kričijo in se ne sprehajajo.
 5. Prepovedano je vsako fizično in verbalno nasilje.
 6. Prepovedano je metanje kakršnihkoli predmetov po avtobusu.
 7. Prepovedano je zadrževanje praznega sedeža.
 8. Do ostalih učencev, voznika, starejših, učitelja se obnašajo spoštljivo.
 9. Med vožnjo je uživanje hrane in pijače prepovedano.
 10. Učenci, starši ali prevoznik so dolžni obvestiti šolo o neprimernem obnašanju posameznih učencev, ki ogrožajo varnost na avtobusu.

PRAVILA OBNAŠANJA NA AVTOBUSNI POSTAJI:

 1. Učenci vozači od 1. do 9. razreda čakajo do odhoda avtobusa v varstvu pod nadzorom dežurnega učitelja.
 2. Ko pripelje avtobus, učenci brez prerivanja počakajo, da se avtobus ustavi, da voznik odpre vrata in dovoli vstop.
 3. Učence 1. razreda pospremi na avtobus dežurni učitelj.
 4. V avtobus najprej vstopijo učenci 1. razreda.
 5. Na postajališčih, kjer ni pločnika, morajo učenci po izstopanju iz avtobusa počakati, da avtobus odpelje in šele nato nadaljujejo svojo pot.
 6. Če avtobus stoji na postajališču in učenci želijo prečkati cesto na mestu, kjer ni pločnika, morajo cesto vedno prečkati pred avtobusom. Ustaviti se morajo pred robom avtobusa in se s pogledom levo – desno – levo prepričati, da je prečkanje varno.

Izjava o seznanitvi s pravili obnašanja na avtobusu in avtobusni postaji

REACT – EU

Dostopnost