Select Page

Spoštovani,

šola organizira za učence s popravnimi izpiti v mesecu avgustu dopolnilni pouk po sledečem urniku:

 7. RAZRED
SLOVENŠČINA28. 8. 2024
8.00 – 9.30
Učilnica: večnamenska
ZGODOVINA23. 8. 2024
8.00 – 9.30
Učilnica: družboslovna

POPRAVNI IZPITI V MESECU AVGUSTU

 7. RAZRED8. RAZRED
SLOVENŠČINA29. 8. 2024
8.00 – pisno
9.30 – ustno
Učilnica: družboslovna
/
ANGLEŠČINA /28. 8. 2024
8.00 – pisno
9.30 – ustno
Učilnica: jezikoslovna
ZGODOVINA27. 8. 2024 ob 8.00 – 1. rok
30. 8. 2024 ob 8.00 – 2. rok
Učilnica: družboslovna
 /

Učenec se mora na popravni izpit prijaviti na predpisanem obrazcu in ga oddati najmanj 3 dni pred popravnim izpitom v tajništvo.

OBRAZEC

REACT – EU

Dostopnost