Select Page
november 22predavanje – Kam po osnovni šoli
november 22Anketa o poklicni poti VPP Test interesov
december-januar 23sestanek ŠSS, obravnava učencev-individualno
november – januar 23predstavitev srednjih šol
januar 23RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE Š. (na internetu)
17. in 18. februar 23INFORMATIVNI DAN
Do 2. marec 23prijava za preverjanje pos. spos.
10. do 20. marec 23preverjanje posebnih sposobnosti
do 3. april 23PRIJAVA ZA VPIS
7. april 23objava števila prijav na sred. šolah (na internetu)
do 24. april 23možnost prenašanja prijav
4., 8. in 10. maj 23NACIONALNI PREIZKUS ZNANJA
24. maj 23INFORMACIJE O OMEJITVAH VPISA (internet:http://www.mss.gov.si)
Med 16. in 21. junij 23prinašanje dokumentov na srednje šole
21. junij 23OBJAVA REZULTATOV 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA in vpis uspešnih učencev
29. junij 23OBJAVA REZULTATOV 2. KROGA IZBIRNEGA POST.
Do 30. junij 23vpis uspešnih učencev v 2. Krogu (možna izvedba tudi na daljavo)
3. julij 23 objava še prostih mest (internet)
začetek julija do septembra 23 oddaja prošenj za kadrovske, državne in Zoisovo štip.
do 31. avgusta 23vpis na šolo, ki ima še prosta mesta, za učence, ki niso bili sprejeti

REACT – EU

Dostopnost