Select Page

Šola izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti kot šolo v naravi. Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni izven prostora šole.

Šola v naravi v šolskem letu 2021/2022:

RAZREDVSEBINADATUMIZVAJALEC
5. razredalpsko smučanje31. 1.  – 4. 2. 2022ŠD Capris
6. razredalpsko smučanje31. 1.  – 4. 2. 2022ŠD Capris
7. razrednaravoslovne in športne dejavnosti29. 11. – 3. 12. 2021CŠOD Vojsko
8. razrednaravoslovne in športne dejavnosti13. – 17. 12. 2021CŠOD Libeliče
9. razrednaravoslovne in športne dejavnosti29. 11. – 3. 12. 2021CŠOD Vojsko

Starši učencev 5. razreda, ki bi imeli težave s plačilom šole v naravi, se lahko pred odhodom v ŠVN oglasijo pri šolski svetovalni delavki – pedagoginji Jasmini Škvarč in izpolnijo vlogo za subvencioniranje plačila šole v naravi.
Starši učencev 6., 7., 8. in 9. razreda pa lahko naslovijo prošnjo za pomoč pri plačilu šole v naravi na šolski sklad.

REACT – EU

Dostopnost