Select Page

Predstavitev šolskega sklada –  https://www.osmarezige.si/predstavitev/

Šolski sklad razpisuje sredstva za naslednje namene:

  1. Področje finančne pomoči socialno šibkim družinam;
  1. področje financiranja dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa, oz. se ne financirajo iz javnih sredstev (npr. pomoč učencem šole in otrokom vrtca, ki zastopajo šolo na kulturnih, športnih in drugih prireditvah, tekmovanjih…);
  1. področje financiranja nadstandardne opreme in pripomočkov.
  • Kako se prijavimo na razpis? Izpolnite vloge za določene namene:
  1. Vloga za dodelitev finančne pomoči socialno šibkim družinam – https://www.osmarezige.si/obrazci-solskega-sklada/

Vlogo oddate/pošljete svetovalni delavki.

Vlogo oddate/pošljete v tajništvo šole oz. na naslov šole s pripisom »za šolski sklad«.

                              Vlogo oddate/pošljete v tajništvo šole oz. na naslov šole s pripisom »za šolski sklad«.

  • Rok za oddajo vlog je najkasneje do 19. 6. 2024.
  • Kdo odloča o odobritvi sredstev? Odloča upravni odbor šolskega sklada v skladu s pravili in kriteriji šolskega sklada.

Predsednica UO šolskega sklada:

Nataša Udovič

REACT – EU

Dostopnost