Select Page

Spoštovani,

na naši šoli skušamo učence spodbujati k branju, saj je branje osnovni pogoj za ustvarjalno mišljenje, branje leposlovja pa je tudi trening za vživljanje v čustva drugih. S spodbujanjem k branju skušamo učencem pomagati, da se razvijejo v misleča, čuteča in empatična bitja.

Našo knjižnico bi zato radi obogatili z novimi, sodobnimi leposlovnimi knjigami, žal pa za to nimamo dovolj finančnih sredstev, zato se obračamo na vas s prošnjo za donacijo finančnih sredstev za nakup knjig oz. knjižnega gradiva za našo šolsko knjižnico. V današnjih časih je težko dobiti kakršnokoli pomoč, a ker verjamemo v solidarnost in sodelovanje, smo se kljub temu odločili, da zaprosimo za donatorska sredstva, ki bi bila namenjena nakupu knjig, ki bi obogatile šolsko knjižnico.

S prošnjo, da pomagate po svojih močeh, se obračamo tudi na vas. Vljudno vas vabimo k finančni podpori, ki jo lahko posredujete na  transakcijski račun SI56 0125 0603 0656 604, sklic SI00 92203, namen DONACIJA KNJIŽNICA 2022.

Hvala, ker lahko pomagate.

Ravnateljica Eneja Rožanec

REACT – EU

Dostopnost